İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası


Bilgi çağını aşan günümüz modern ekonomilerinde, iş bölümü ve uzmanlaşma artmış, işgücü piyasaları derinleşmiştir. Türkiye'de hizmetler sektörünün mili gelirden aldığı pay giderek büyürken; bu sektörde nitelikli işgücüne ihtiyaç da artmaktadır. Buna karşın sektörde, aynı alanda faaliyet gösteren firmaların istihdam ettiği emek, birbirinden farklı özellikler taşıyabilmektedir. Bütün bu farklılıkları dikkate alan eğitim, tecrübe ve yetenekteki işgücüne ulaşmak ve üretimden en üst düzeyde verim elde etmek, rekabetin temel bir unsuru haline gelmiştir. Atalar Grup olarak; kendisine bağlı şirketlerde ihtiyaç duyulan işgücüne erişebileceği, üretimde kalite ve verimi esas alarak; gerektiğinde ihtiyaç duyulan işgücünün olduğu piyasalara yakın bölgelerde üretim yapma esnekliğini göstermektedir.Dünyada işsizlik oranları artmasına rağmen, firmaların ihtiyaç duyduğu vasıflarda işgücüne ulaşılmasında önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Atalar Şirketler Grubu bu gerçeklerin farkında olan bir Grup olarak; kendisine bağlı şirketlerde ihtiyaç duyulan işgücüne erişebileceği, üretimde kalite ve verimi esas alarak; gerektiğinde ihtiyaç duyulan işgücünün olduğu piyasalara yakın bölgelerde üretim yapma esnekliğini göstermektedir.

 

İnsan Kaynakları Formu


Gurup altında faaliyet gösteren firmamız, çeşitli vasıflarda işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İş talebinde bulunacakların, aşağıdaki linkte yer alan "iş talep formunu" doldurmaları gerekmektedir.

İş Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

 


Haberin Olsun